Vyberte stránku
Čtení jen pro lidi s vydřeným titulem docent nebo profesor nezískaným na Slovensku po 28. březnu 2015!

Nevím, jestli tu úvahu znáte, kočka je v zavřené škatuli, její život závisi na stavu nuklidů, který maj takzvanou superpozici, tedy jejich stav je jak rozpadlej tak nerozpadlej. Jenže kočka je buď živá nebo mrtvá, mezi tím nic není. Je to fifty fifty. Dokud se nepodíváte do krabice, kočka žije i nežije současně, protože vy nevíte jak je na tom, protože prvopočátek – stav nuklid je nejasnej.

Je to zjednodušená úvaha, starej Schrödinger ji směřoval k speciálnímu výkladu kvantový fyziky. Chápu, že to moc neříká, ale je to strašně zajímavej svět vytvořenej filozoficko – fyzikálně – matematickou představivostí kde platí různý nesmysly, prostě to tak berte.

Na celým tom myšlenkovým experimentu je zvláštní role pozorovatele. Dokud nevotevře krabici, je kočka živá i mrtvá současně. V tom okamžiku přestává existovat superpozice vobou stavů a existuje jen jeden.

Napadla mne paralela s BlekFílds: dokud nevlezete dovnitř… No zbytek si domyslete, nechci, aby mne kdokoliv mohl napadnout, že jsem zaujatej. To není stejně podstatný. Podstatný je, že ti uvnitř neví, v jakém stavu se nacházej a to do vokamžiku, než příjde vnější pozorovatel a nevykecá to.

Když se zaměříte na libovolnou Osobu O, která je uvnitř Systému BF, bez vnějšího Pozorovatele P nejste schopni určit její stav (Ž/M). Živá nebo Mrtvá (neplést se slavným románem Daphne du Maurier)? Dokoce ani ona sama Osoba A si není vědoma svého stavu bez nutné interakce s P, kdy to  musí vykecat vostatním (do tý doby to ti vostatní taky neví)

Až když vlastně vypadnete ven a jste mimo, stanete se P a můžete votevřít krabici a zjistit stav O. Ž/M? A jdete s tím na veřejnost.

Jako experiment dobrý. Vyhneme-li se nuklidům a kvantové fyzice, dal by se vo tomto paradoxu napsat vědeckej článek: „Aplikace popisu vlnové funkce neurčitosti superpozice dvou stavů areálu BlekFílds do okamžiku oznámení výsledku experimentu nezávislým pozorovatelem.“ Množina O je jasně definovatelná, role P bude určena losem a nejasný je stav uvnitř. Ž/M???

Ztratili jste se? Nevadí, jen jsem vám chtěl ukázat vopravdovej vědeckej blábol.

Navíc se to týká mýho případu. Dokud Bohyně a polobohové mlčí, dokud nic neřeknou, jsem já (místo kočky) v krabici živej i mrtvej současně. Schrödinger by měl radost.

„To byl teda mentální vopruz.“ Tlustej Jake mi moc nerozumí, přece jen nejde vo houby.