Vyberte stránku

Miroslav Horníček, mrtvej komik a klaun, co hrál ještě s Werichem, napsal knížku a vobjížděl republiku se stejnojmenným pořadem „Dobře utajený housle“. Jen v Brně to uváděl v hantecu jako „Perfekt zašitý gajgle.“

Tak je to i v Blekfílds se senátem. Málokdo ví, že zasedání je veřejný, což v překladu znamená, že tam může každej, kdo má zájem. Jenom vědět kdy a kde. Místo, aby to senát vyvěsil a vybubnoval na všech rozích, jak bývalo zvykem ve starým Světě, pečlivě si střeží čas a místo. Aby tam nikdo nezvanej nešel a nedělal virvál. Taky by mohl sledovat, jestli se senátoři nedloubaj v nose, či nepošťuchujou se senátorkama. Je to totiž vážná věc. Projednávaj se důležitý věci, jako např. jak je možný, že někdo chce hlasovat tajně, což vadí těm, kdo chtějí veřejně demonstrovat svoji loajalitu.

Třeba Malej senát projednával moji kauzu zajímavým způsobem. Jednali vo mně aniž by mne pozvali nebo mi vo tom řekli. To se dělá tak, že to zařadíte do bodu „Různé“, tam může bejt cokoliv.

Vocituju-li zápis zveřejněnej pro jistotu v září, dočteme se zajímavý věci:

„Zápis z řádného zasedání AS XXX, konaného dne 25. 6. 2020“:

Ad 6. Různé

Předseda AS informoval o dopisech, které obdržel od děkana XXX a zaměstnance (akademického pracovníka) XXX.

 • Teda já na ten dopis nedostal žádnou vodpověď, jak by se slušelo.

Děkan XXX seznámil zevrubně AS s důvody pro udělení výpovědi zaměstnanci a komentoval obsah dopisu, který zaslal do AS.

 • One men show, že Vaše Blahorodí.

Proděkanka, XXX, doplnila další informace.

 • Tak schválně, jestli řekla na férovku, jak ty informace vod studentek získávali?

Doc. XXX se vyjádřil, že považuje chování zaměstnance, jak bylo popsáno v dopise děkana XXX, za neetické a neslučitelné s rolí akademického pracovníka.

 • Doc. XXX vo tom ví prd.

Dr. XXX se vyjádřil, že považuje za důležité, aby bylo zřejmé i zahraničním partnerům, že projednávané nevhodného chování AS nepovažuje za etické.

 • Etická komise vo ničem nejednala a tedy ani nerozhodla, alespoň mi není známo, že by se vůbec sešla, ale možná taky pracuje v režimu Top Secret. Předseda slíbil, že mne pozve, možná čeká až umřu, aby se mi nemusel dívat do vočí.

Dr. XXX informovala o procesu tvorby mechanismů pro předcházení a řešení podobných situací.

 • Tuhle větu jsem četl pětkrát. „…proces tvorby mechanizmů pro předcházení a řešení…“ WTF? To bych nedal dohromady a jsem taky doktor. To zasluhuje mimořádnou vodměnu. Při mý bujný fantazii vůbec nechápu co chce dělat.

Ing. XXX se vyjádřila, že je nutné neopomenout i opačný problém, kdy nevhodné chování vůči zaměstnanci může vzejít i ze strany studentů.

 • Nene, studenti ne. Jak říkalo Jeho Blahorodí na jednom workšopu, pedagogové jim jenom kazej jejich sqělý ideje…

Ing. XXX se dotázala, jaká bude v této věci komunikační strategie navenek a vyjádřila se, že existence odpovídajících ochranných mechanismů by působily i na veřejnost kladně.

 • „…existence odpovídajících ochranných mechanismů by působily i na veřejnost kladně…“ taky plně pochopitelné umění, jak níc neříct. Možná by mohli dát na chodby automaty na prezervativy. Na kartu ISIC zcela free.

Doc. XXX v současné situaci považuje za nejdůležitější postupovat ve vyjádřeních vůči veřejnosti zdrženlivě.

 • Teď chápu to mlčení. Kdyby šlo vo něj, mlčel by? Teda já jsem už mimo, ta se mě to netýká a zdrženlivej určitě nebudu, přímo naopak. Zamést svinstvo pod koberec není můj styl.

Předseda AS připomněl, že součástí dopisu děkana XXX je i žádost o vyjádření AS o přípustnosti, vhodnosti vystupování, chování, dodržování etiky a morálnosti zaměstnance.

 • Tento bod je zajímavej. Předseda AS u toho nebyl, Doc. XXX u toho nebyl, v podstatě to všichni ví jen z doslechu vod jedné strany. Šuškanda rozhoduje vo osudu zaměstnance. dokonce ty obvinění, který projednávali nemají jména. Já je vím, protistrana je ví, ale hrajeme hru „já nic, já muzikant“.
  Vona etika a morálka je složitá věc. Píšo vo tom třeba jistej Ernst Tugendhat v Přednáškách o etice, ale to členové AS nečetli, protože je to moc chytrý. Měli to doplnit asi takto: „dodržování NAŠÍ e etiky a morálnosti zaměstnance“…

Předseda AS LDF vyzval k hlasování o usnesení ve znění: Chování zaměstnance popsané v dopise děkana XXX, prof. Dr. Ing. XXX, považuje AS XXX za neetické a neslučitelné s rolí akademického pracovníka XXX.

 • Všimněte si: vo nás bez nás. Nikdo mi nedal možnost se bránit, nikdo nerespektuje jiná slova než Jeho Blahorodí prof. Dr. Ing. XXX. Vo presumci neviny nemluvě.
  Mám pocit, že BlekFílds se dostaly do postmoderní fáze carskýho absolutismu Ivana Hrozného (tedy správně Velkého).

Výsledek hlasování: 13 pro 0 proti 0 zdržel se

 • Třináct jednomyslných hlasů. Proces. Z toho je mi nejvíc smutno. Měl jsem za to, že pár lidí sedících u popravčího katafalku je slušnejch. Nu což, byla to jen moje naivní představa, stejně jako že zaměstnavatel dodržuje platné zákony a vůbec…
 • Mám-li se držet nějaké morálky a etiky, pak tuhle, vaši, děkuji nechci.
 • Za pozornost stojí i fakt, že můj dopis, kde předsedovi senátu Prof. XXX oznamuji podezření na spáchání trestného činu křivého obvinění dle § 345 TZ nikdo neprojednával. Tomu říkám rovný přístup k podnětům.

Jo, Velkej senát zasedá v BlekFílds v pondělí 21.9. ve 13 hodin v místnosti C03. Přijďte, je to věc veřejná, může tam kdokoliv, studenti, akademičtí pracovníci, veřejnost.

Tlusťoch Jake mi říkal, že by taky chtěl bejt „Jeho Blahorodí prof. Dr. Ing.“. Řek` sem mu, že postavu na to má. jenom jestli by těm větám rozumněl. Ale co, jde vo houby.