Vyberte stránku

Existují odbory AZ09 ???

Odborovou organizaci jsme založili s Petrem B. a Borisem H. už v r. 2009. Bylo to jednoduché – stvoříte zakládající výbor (min. 3 lidi), uděláte schůzi, zápis se schůze spolu se stanovami (vzorů na webu je hodně) zašlete státu (tehdy na ministerstvo vnitra, dnes na patřičný soud). Do 24 hodin po obdržení vás musí registrovat.

Od r. 2009 do r. 2020 jsme byli legitimní součástí odborových organizací na Mendelu, všechny další (mimo Vysokoškolské odbory) vznikly až po nás a kopírovaly náš model.

Nástupem Libora J. a Danuše N. do funkcí a díky docela tvrdému vyjednávání o mzdy začalo zpochybňování legitimity naší organizace. Považoval jsem to vždy za absurdní znevažovat něco, co tady je v souladu s platnou legislativou více jak deset let. Prokazovat, že existujeme a že máme právo kolektivního vyjednávání, když jsme před nimi normálně jednali a byli podepsání pod kolektivní smlouvou bylo z mého hlediska absurdní. Byl to zástupný manévr: “Nemůžeme na tebe jinak, tak budeme dělat, že neexistuješ.” Po osobních útocích a veřejného zesměšňování ze strany děkana jsem se vzdal legitimního místa v jeho kolegiu. Důvodem bylo znechucení nad způsobem jednání připomínající lehce totalitní manýry.

V roce 2020 jsem dostal výpověď (její legitimitu bude řešit soud) a počet členů AZ09 zaměstnaných u Mendelu klesl na dva, čímž odbory nezanikly, ale přestaly vykonávat svoji roli u zaměstnavatele.

Dne 7.6.2022 jsme obdrželi první dopis – výzvu “prokaž, že jsi”. Všimněte si tónu dopisu – nařizuje do týdne něco udělat nezávislému subjektu. Jen tak: udělej, co ti říkám!!! (styl “Sbal se a vypadni”). Žádný náznak dohody, čistě rozkazující dopis. (Dopis v souboru pdf najdete zde.)

Svolal jsem mimořádnou členskou schůzi a současně výbor na nejbližší možný termín – 13.6.2022, abychom se domluvili co a jak dál a jak zareagovat na tuto výzvu. Na schůzi přišel jako host další člověk v řádném pracovním poměru a projevil zájem o vstup do odborů. V souladu se stanovami podal písemnou přihlášku a my jsme ho přijali. Byl vypracován a odsouhlasen zápis ze schůze. (Zápis  najdete zde.)

15.6.2022 místopředseda Petr B. sepsal krátký dopis ve kterém informoval děkana Libora J. o tom, že AZ09 má tři členy zaměstnané u Mendelu. (Najdete zde.)

A tady se rodí další absurdní kapitola: prokažte, že existujete. K tomu, abych předal zaměstnavateli jmenný seznam členů bych musel mít jejich písemný souhlas. Dvě jména jsou zaměstnavateli známa, protože jsou současně členové výboru, třetí souhlas nedal (musí ho udělit písemnou formou).

Zákon neurčuje jak, Nejvyšší soud svým výnosem v konkrétní kauze doporučuje formu notářského zápisu („osvědčení jiných skutkových dějů podle § 79 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti – notářský řád”), ale ta dle názoru notáře se kterým jsem jednal není možná!!! Notář nám doporučil formu čestného prohlášení s podpisy všech tří členů výboru.

Učinili jsme a toto jsme přes podatelnu dne 30.6.2022 dali na vědomí děkanovi LDF, předsedovi KOR Mendelu a panu rektorovi. Pana rektora jsme požádali o schůzku ve věci kolektivního vyjednávání a vyjasnění si patřičných stanovisek. (Jeden z nich  najdete zde.)

Děkan LDF Libor J. to smetl ze stolu, jeho dopis z 11.7.2022 ve kterém si plete pojmy spolek – odborová organizace, žádost apod. je skutečným výrazem arogance moci. (Najdete zde.)

Na tento dopis jsem reagoval odpovědí p. rektorovi, že z dobré vůle jsme jméno třetího zaměstnance sdělili předsedovi KOR Mendelu Liborovi K., který potvrdil, že jde o zaměstnance Mendelu a je ochoten to potvrdit (při zachování anonymity) zaměstnavateli. (Najdete zde.)

V protisměru (dopisy se minuly) nám přišla odpověď p. rektora ve stylu “já nic, já muzikant” a “já s vámi jednat nebudu”. (Najdete zde.)

Na to jsem obratem odpověděl, že jednat dle Zákoníku práce musí (tedy měl by, pokud nechce porušit §24 ZP). (Najdete zde.)

Z mého pohledu tento ping–pong může trvat dlouho a jediné možná zbraň je to co zde činím – zveřejnit to. Samozřejmě možná se do toho zapletou média, možná do toho bude podána žaloba, možná se nestane nic. Strkání hlavy do písku a tvářit se, že neexistujete již dříve definoval Jára da Cimrman jako krok stranou: “Vyfukováním kouře do vody nevzniká zlato.”

Existujeme, AZ09 má k dnešnímu dni tři členy v řádném zaměstnaneckém poměru u Mendelovy univerzity v Brně. To je fakt. Tak to vemte na vědomí!!!

HOWGH