Vyberte stránku

Role senátu není zasedat, ale spolurozhodovat, spoluřídit a nést spoluzodpovědnost. Role akademického senátu je informovat svoje voliče. Já vím, může nám to být jedno, co probírají a o čem a jak hlasují, ale nemělo by. Jde o náš život, naši práci, naše peníze. Víte co kdy a jak senát projednal? Víte, že senát mzdový předpis odsouhlasil, přestože byl upozorněn odbory na to, že s nimi nebyl projednán? Že došlo k porušení práva zakotveného v kolektivní smlouvě? Víte jak hlasovali „Vaši“ senátoři a proč?

Informovanost

Za prioritní považuji informovanost Vás všech o tom, co akademický senát řeší a projednává. Nestačí informace z uveřejněných zápisů, které jsou spíše strohé a obecné a ze kterých nelze nic vyčíst. Považoval bych za důležité informovat celou obec pomocí newsletterů a blogu a rozebírat projednávané body. Jen tak se dá mluvit o roli senátu a jeho odpovědnosti vůči Vám, voličům.

Ekonomika

Schvalování rozpočtu a jeho čerpání nesmí být jen formalita „schvalování“, ale má svoji kontrolní roli. Měli bychom znát nejen čísla, ale i to, co se pod nimi skrývá. Kolik která sranda stojí a kdo ji platí. Rozdělování peněz na fakulty a rozpočet celouniverzitních pracovišť může mít mnoho podob. Bez jeho čitelnosti a transparentnosti to jsou jen čísla, po kterých zůstává pocit ukřivděných a spokojených.

Mzdy a jejich výše

Otázku výše mezd a mzdového předpisu považuji za prioritní. Pro svoji informaci si spočítejte svoji dle mzdové kalkulačky Ministerstva sociálních prací si sami spočítejte, jak na tom jste na téhle kalkulačce (soukromý sektor – vzdělání).

Co mohu slíbit a splnit

  • Změnu k lepší informovanosti.
  • Návrat k hrdosti a sebeúctě slova Akademický, jeho svobodu.
  • Hlasování a rozhodování s nejlepším vědomím a svědomím.
  • Hlasování v souladu se zájmy LDF.
  • Zveřejnění informací CO, KDY, PROČ a JAK.
  • V případě potřeby otevření diskuze pomocí vhodných nástrojů.
  • Neformálnost a zastupitelnost Vašich názorů a problémů.
  • Neposlušnost a nepřelétavost.

Senát je základní prvek demokracie. Demokracie jsme my všichni. A je to každodenní pohled do zrcadla. Každodenní pozdrav jednoho druhému.